Gà 9 cựa giống

"Voi 9 ngà, Gà 9 cựa, Ngựa 9 hồng mao" là sản vật mang tín ngưỡng tâm linh cao. Gà 9 cựa gắn liền với truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, là nguồn sử của văn minh xứ Đoài người Việt Nam. Vào dịp Quốc giỗ 10/3 âm lịch, Tết, rằm mồng một hàng tháng... sẽ thật ý nghĩa khi dâng cúng tổ tiên bằng chính sản vật này.

 

Gà 9 cựa giống được Hatthocvang Vietnam cùng các chuyên gia phục tráng nguồn gen từ 2013, hiện nay bộ giống đã được chuẩn hóa về gen được nuôi mẫu tại Trại thực nghiệm Bảo Tồn Thiên Dy và tổ chức sản xuất theo hướng sinh kế cho bà con các huyện Thanh Sơn, huyện Tân Sơn,  tỉnh Phú Thọ rất thành công.

 


Hiển thị sản phẩm theo Trang 1    8/8 Sản phẩm