Gà Chín cựa giống

"Voi 9 ngà, Gà 9 cựa, Ngựa 9 hồng mao" là sản vật mang tín ngưỡng tâm linh cao. Gà 9 cựa gắn liền với truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, là nguồn sử của văn minh xứ Đoài người Việt Nam. Vào dịp Quốc giỗ 10/3 âm lịch, Tết, rằm mồng một hàng tháng... sẽ thật ý nghĩa khi dâng cúng tổ tiên bằng chính sản vật này.

 

Gà 9 cựa giống được chúng tôi phục tráng nguồn gen từ 2013, hiện nay bộ giống gốc được nuôi bảo tồn tại Trại giống Đẻ Đất - Hatthocvang Vietnam. Chúng tôi hiện có bán và phân phối sản phẩm giống đảm bảo chất lượng ra thị trường, nhằm chia sẻ giá trị văn hóa, nhân rộng mô hình bảo tồn giống quý gà bản địa của Việt Nam.

 


Hiển thị sản phẩm theo Trang 1    8/8 Sản phẩm