Vịt Siêu Giống

Trại giống Đẻ Nước - Hatthocvang Vietnam là đơn vị chuyên sản xuất, ấp nở các giống thủy cầm, các giống vịt siêu thịt Bơ/Super, siêu nạc Grimoud, bầu đất, bầu bến, vịt biển... Chúng tôi cung cấp con giống chất lượng cho bà con địa phương trong vùng, và phân phối sản phẩm tên toàn quốc.

 

Có nhiều giống vịt, mỗi loài sẽ thuận lợi theo môi trường khác nhau, phù hợp đặc tính vùng miền riêng, nhưng có điểm chung là thích môi trường nuôi nhiều nước, ao, hồ sông, suối... Do vậy, rất nhiều gia đình, trang trại chọn vịt là sản phẩm chủ lực phát triển kinh tế chăn nuôi này.


Hiển thị sản phẩm theo Trang 1    10/10 Sản phẩm