Gà Hồ

Gà Hồ (Gà Linh hay Linh Kê) là một giống gà quý của người dân Bắc Ninh, tự hào là sản vật tiến Vua từ bao đời, vóc dáng oai phong, lông mã mượt mà, thần sắc mạnh mẽ uy nghi, tiếng vỗ cánh chắc nịch hùng dũng,... thế nên gà Hồ được ví như dũng tướng toàn tài, đức tính tốt của người quân tử từ xưa tới nay: Văn - Võ - Dũng - Nhân - Tín, gà Hồ được khắc in vào Tranh Đông Hồ nổi tiếng năm Châu. 

 

Gà 9 hồ thuần chủng giống của Hatthocvang Vietnam là sản phẩm được tạo ra từ "Dự Án Bảo tồn Gen Quý" các giống gà thuần Việt, do Trung tâm Bảo tồn & Phát triển Vật nuôi có Gen quý hiếm - Hatthocvang Vietnam cùng chuyên gia chăn nuôi đầu ngành của Viện Chăn Nuôi thực hiện. Hatthocvang Vietnam cam kết 100% gà chuẩn gen, chuẩn vaccin, chuẩn độ tuổi, chuẩn thuần chủng. Chi tiết dưới đây:

 


Hiển thị sản phẩm theo Trang 1    12/12 Sản phẩm