• .
  • .
  • .
Bảo tồn gen quý
Dự án “Bảo tồn & Phát triển Vật nuôi có Gen Quý hiếm" của Hatthocvang Vietnam dưới sự trợ giúp chuyên môn và kỹ thuật của Trung tâm Thực nghiệm & Bảo tồn Vật Nuôi, Viện Chăn nuôi Quốc Gia. Gà Đông Tảo là sản phẩm đầu tiên được thực hiện từ tháng 11/2013 đến nay tháng 8/2015 cơ bản đã phân loại, gây đàn gà bố mẹ gốc và phối giống ra các cá thể gà con thuần nhất theo nhiều dòng gen quý khác nhau. Bước đầu, đánh dấu thành công của dự án đồng thời giúp nâng cao chất lượng, giảm giá thành, người chăn nuôi yên tâm lựa chọn được gà giống tốt nhất.
Xem thêm
Thứ Hai - 14/09/2015
Giá bán niêm yết
Cung cấp nhanh và đầy đủ nhất về giá bán các loại sản phẩm: CON GIỐNG QUÝ: gà Đông Tảo, gà hồ, gà 9 cựa, chim trĩ xanh, chim trĩ đỏ, gà ri giống, gà chọi giống, gà siêu trứng, gà ngoại giống mới, gà đặc sản ... SINH VẬT CẢNH: Chim trĩ bảy màu, Vịt uyên ương, Chào mào, họa mi, gà cảnh ngoại nhập, chim cá cảnh,.... THỰC PHẨM SẠCH: cá Anh Vũ, đặc sản vùng miền, các loại thực phẩm thiết yếu hàng ngày: thịt lợn sạch, thịt gà sạch, thịt bò sạch,...
Xem thêm

Con giống quý | Sinh vật cảnh | Thực phẩm sạch | Gà đông tảo | Gà hồ | Gà 9 cựa | Gà giống | Chim Giống | Gà tre | Gà chọi | Gà nòi