Gà Siêu trứng - Ai cập

Gà Lương Phượng, Gà Ai Cập - gà siêu trứng đều là các giống ngoại nhập. Ưu điểm là đẻ nhiều, khai thác trứng thương phẩm hoặc sinh sản lai tạo. Tăng trưởng thích nghi tốt điều kiện khí hậu của Việt Nam,... Nhiều gia đình, trang trại chọn nuôi phát triển kinh tế gia đình rất hiệu quả, đem lại thu nhâp cao.

 

Các giống gà siêu trứng bao gồm: Gà ai cập trắng, ai cập vằn/vằn đen, Gà lương phượng, gà sao, gà d 300, gà isa brown,... Trại giống Đẻ Đất - Hatthocvang Vietnam đang rất thành công ở các sản phẩm này. Các sản phẩm cam kết 100% đã làm vaccine chuẩn, giống chuẩn, bảo hành trọn đời. Chi tiết dưới đây:


Hiển thị sản phẩm theo Trang 1    4/4 Sản phẩm