Chi nhánh - Đại Lý Ủy Quyền

Hatthocvang Đắk Lắk

Hatthocvang Đắk Lắk

 Thứ Ba - 12/12/2017

Hatthocvang Vietnam xin trân trọng giới thiệu Đơn vị Phân phối & Quản lý cấp vùng được ủy quyền tại tỉnh Đắk Lắk đối với sản phẩm Con giống quý & Sinh vật cảnh, chi tiết như sau.  

Xem thêm
Hatthocvang Hồ Chí Minh

Hatthocvang Hồ Chí Minh

 Thứ Tư - 26/08/2015

Hatthocvang Vietnam xin trân trọng giới thiệu Đơn vị Phân phối & Quản lý cấp vùng được ủy quyền tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, và một phần các tỉnh Miền Tây giáp ranh đối với sản phẩm Con giống quý & Sinh vật cảnh, chi tiết như sau.

Xem thêm
Hatthocvang Đà Nẵng

Hatthocvang Đà Nẵng

 Thứ Tư - 26/08/2015

Hatthocvang Vietnam xin được giới thiệu đơn vị thành viên Hatthocvang Đà Nẵng được ủy quyền Phân phối và Bán lẻ tại Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho các dòng sản phẩm Con giống quỹ, Sinh vật cảnh.

Xem thêm
Hatthocvang Gia Lai

Hatthocvang Gia Lai

 Thứ Tư - 26/08/2015

Hatthocvang Vietnam xin trân trọng giới thiệu Đơn vị Phân phối & Quản lý cấp vùng được ủy quyền tại Pleiku và Gia Lai, Kom Tum và vùng giáp ranh đối với sản phẩm Con giống quý & Sinh vật cảnh, chi tiết như sau.  

Xem thêm
Hatthocvang Khánh Hòa

Hatthocvang Khánh Hòa

 Thứ Tư - 26/08/2015

Hatthocvang Vietnam xin trân trọng giới thiệu Đơn vị Phân phối & Quản lý cấp vùng được ủy quyền tại tỉnh Khánh Hòa đối với sản phẩm Con giống quý & Sinh vật cảnh, chi tiết như sau.  

Xem thêm
Facebook Twitter Google+