Chi nhánh - Đại Lý Ủy Quyền

Hatthocvang Đà Nẵng

Thứ Tư - 26/08/2015

Hatthocvang Vietnam xin được giới thiệu đơn vị thành viên Hatthocvang Đà Nẵng được ủy quyền Phân phối và Bán lẻ tại Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho các dòng sản phẩm Con giống quỹ, Sinh vật cảnh.

Hatthocvang Đà Nẵng:

Số 73, đường Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN: Đỗ Dương Thị Đông Phương

Điện thoại: 0905.405.723

Email: hatthocvangdanang@gmail.com

 

Hatthocvang Danang được Hatthocvang Vietnam ủy quyền phân phối, Giấy phép số 1506/GP.PP.C.GQ/HatthocvangDanang.2015 

- Thời hạn: 24 tháng (kể từ ngày ký).

- Phạm vi phân phối: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận.

- Sản phẩm phân phối: Con giống quý.

- Trưởng điều phối khu vực các tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Tạm quyền điều phối: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

 

 

Facebook Twitter Google+