Tìm kiếm bài viết

Rau Thuốc - Đồi Thung Tiên, Đất quý Tiên cảnh sạch tinh khiết, Kết duyên đồng khí tương cầu!

Rau Thuốc - Đồi Thung Tiên, Đất quý Tiên cảnh sạch tinh khiết, Kết duyên đồng khí tương cầu!

 Thứ Bảy - 16/11/2019 |  0 |  4

Đam mê nông nghiệp & khát vọng mở chuỗi cung ứng thực phẩm, nơi trồng rau sạch, rau thảo dược cung ứng từ Trang trại đến bàn ăn, chúng tôi không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng cùng chung chí hướng, cùng ý tưởng, cùng đam mê nông nghiệp sạch cháy bỏng. Bạn tôi, xuất phát điểm là nhà báo, còn tôi là con buôn nông sản đúng nghĩa, buôn từ giống đến thực phẩm. Và để bền vững, tôi tự hiểu phải tìm ...

Xem thêm