Gà Ta - Giống lai tạo

Gà giống lai tạo theo "công thức" Bố là giống Bản địa (ví dụ: gà Đông Tảo, gà Hồ, gà Chọi đòn, gà ri thuần, gà Mía, gà H mông, gà Cựa, gà Kiến, gà nòi Bến Tre...) có sức đề kháng tốt, chịu tốt điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thịt ngon, hương vị lạ. Mẹ là giống siêu trứng, đẻ nhiều (gà Lương Phượng, gà Ai Cập,...).

 

Theo tập quán chăn nuôi và tiêu dùng mỗi địa phương khác nhau, người chăn nuôi sẽ chọn giống phù hợp. Các trại giống căn cứ theo đó sẽ lựa chọn gà Bố/Mẹ để lai tạo ra gà con thương phẩm. Hatthocvang Vietnam hiện phân phối, cung cấp các giống gà lai tạo cho thị trường cả nước. Chi tiết như sau:

 


Hiển thị sản phẩm theo Trang 1    8/8 Sản phẩm