Gà thuần Việt

Các giống như: gà Đông Tảo, gà Hồ, gà Chọi đòn, gà ri tự nhiên, gà ri vàng, gà ri mận, gà mía, gà kiến, gà h mông, gà ác, gà tè, gà tò, gà nòi cựa,.... là đối tượng nghiên cứu của Dự Án Bảo tồn Gen Quý doTrung tâm Bảo tồn & Phát triển Vật nuôi có Gen quý hiếm - Hatthocvang Vietnam.  Đặc biệt giá trị gen quý của giống bản địa khi lai ghép với gà mái siêu trứng phù hợp sẽ tạo ra năng suất cao mà chất lượng vẫn thơm ngon. 

 

Dự án thực hiện với sự trợ giúp kỹ thuật của chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chăn nuôi tạo giống Viện Chăn Nuôi Quốc Gia, tại cơ sở bảo tồn của Hatthocvang Vietnam, và các các nông hộ liên kết. Mục tiêu của dự án là khôi phục, tái thuần chủng lại các giống gà quý của Việt Nam, nhằm giữ gen, bảo tồn gà có gen quý để phục vụ cho công tác sản xuất lai ghép với các dòng gà siêu trứng, phục vụ nhu cầu của xã hội.

 


Hiển thị sản phẩm theo Trang 1    8/8 Sản phẩm