Gà Cảnh - Gà tre giống

Các giống gà bản địa như: 9 cựa, Đông Tảo, Hồ, Chọi, Ri, Tò, Tè, Tre, Mía, Mông, Ác,... là các giống quý có đặc tính riêng biệt, là tư liệu sản xuất gốc của 54 dân tộc người Việt. Quý nhất đặc tính "ưu sinh" thích nghi điều kiện các tiểu vùng khí hậu, tạo nguồn "sinh kế" của từng xóm, làng, bản... Gà là linh vật, là sản vật Văn Hóa, là đối tượng nghiên cứu của Hatthocvang Vietnam từ 2011 đến nay.

 

Đặc biệt nguồn gen quý của mỗi loài, mỗi giống đặc thù khi lai ghép với giống khác sẽ tạo ra giống mới, có đặc tính gen sinh tồn tốt hơn, có tính thích nghi cao hơn, phù hợp với từng đặc thù tiểu vùng khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa phương, góp phần tạo nên sự đa rạng về sản vật giống ưu sinh cho nước nhà. Trại giống Đẻ Đất Hatthocvang Vietnam hiện lưu giữ và phát triển các giống gà quý này.

 


Hiển thị sản phẩm theo Trang 1    8/8 Sản phẩm