Phát triển Bền Vững

Hatthocvang Việt Nam - Hướng tới phát triển bền vững

Thứ Tư - 26/08/2015

Là một trong những Thương hiệu hàng đầu trong Kinh doanh trong lĩnh vực Nông sản cao cấp: Con giống quý, Sinh vật cảnh, Thực phẩm sạch. Hatthocvang Vietnam nhận thức rõ bốn chữ Tâm - Tín - Tài - Tầm trong kinh doanh và cuộc sống, thấu hiểu tầm ảnh hưởng của mỗi sản phẩm hàng hóa khi đến với cộng đồng, sự ảnh hưởng lâu dài lớn đến sự phát triển bền vững của xã hội. Chúng tôi cũng thấu hiểu sự thành công của một Thương hiệu sẽ không chỉ đơn giản là kinh doanh tốt có lợi nhuận cao mà còn là những giá trị vượt trội và bền vững do Thương hiệu đó xây dựng nên, những giá trị thực góp phần xây dựng xã hội phồn thịnh cho nhiều người.

 

CƠ HỘI & THÁCH THỨC CỦA THỜI ĐẠI MỚI

Xã hội phát triển, mang đến nhiều lợi ích cho công đồng. Tuy nhiên, cũng sẽ đem lại rất nhiều thách thức. Toàn xã hội phải đối mặt với nguy cơ như mất an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường ô nhiễm, các bệnh dịch mới, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên cũng như quá trình nóng lên của trái đất. Hatthocvang luôn tin rằng, để hạn chế và giải quyết các vấn đề trên, rất cần phải có sự đoàn kết, phải đề cao bốn chữ "Tâm - Tín - Tài - Tầm" và tự nhận thức ra trách nhiệm của mình dù ở bất cứ vị trí nào. Chúng ta cần phải nâng cao ý thức về vấn đề phát triển bền vững và hành động một cách có trách nhiệm với cộng đồng và với xã hội. Đó là việc làm cần thiết và có ích cho không những chỉ cho bản thân chúng ta mà còn cho xã hội hiện tại và các thế hệ tương lai.

 

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HATTHOCVANG VIETNAM VÀ CAM KẾT VỚI XÃ HỘI

Hatthocvang Vietnam đã có những bước phát triển rất đáng ghi nhận từ năm 2011 đến nay, trở thành Thương hiệu Uy tín, được nhiều khách hàng yêu thích, có chỉ số tín nhiệm cao và có tốc độ phát triển rất nhanh. Hatthocvang Vietnam đang tiếp tục nỗ lực chinh phục thị trường, chinh phục những đỉnh cao mới, thách thức mới. Phấn đấu duy trì và trở thành Thương hiệu được yêu thích nhất trong lĩnh vực Nông sản: Con giống quý, Sinh vật cảnh, Thực phẩm sạch tại Việt Nam. Góp phần xây dựng phong trào hàng Việt chất lượng cao phục vụ người Việt - hàng Việt chất lượng cao phục vụ xuất khẩu Quốc tế. Tất yếu, sự phát triển của Thương hiệu luôn tỷ lệ thuận với tình yêu của công chúng và sự ảnh hưởng đến xã hội.

 

Nhận thức sâu sắc tầm ảnh hưởng của mỗi sản phẩm do mình cung cấp, mỗi sản phẩm khi đến xã hội, sự ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển bền vững của xã hội đang gặp phải những thách thức. Hatthocvang Vietnam xây dựng tôn chỉ kinh doanh là "GẮN XÃ HỘI TRONG KINH DOANH", hướng đến phát triển bền vững. Hatthocvang Vietnam thực hiện trách nhiệm đối với tất cả các bên liên quan, luôn nỗ lực hết mình để mang lại ngày càng nhiều giá trị đích thực cho cộng đồng.

 

Định hướng phát triển bền vững của Hatthocvang Vietnam tập trung vào 5 nội dung sau:

1 - Sạch từ nguồn và sức khỏe cộng đồng.

2 - Kinh tế xanh và sinh thái thiên nhiên.

3 - Phát triển kinh tế địa phương.

4 - Hỗ trợ phát triển cộng đồng.

5 - Trách nhiệm với Người lao động.

 

CAM KẾT VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN:

1 - Khách hàng: Chữ "Tín", cam kết sản phẩm chất lượng.

2 - Cổ đông: Đầu tư an toàn, sinh lợi.

3 - Nhà nước: Thượng tôn pháp luật.

4 - Nhân viên: Mãn nguyện về môi trường làm việc, phát triển bản thân, thu nhập theo đúng năng lực.

5 - Cộng đồng: Cùng chia sẻ những giá trị thành công, chung tay xây dựng phát triển cộng đồng.

 

CHÍNH SÁCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA HATTHOCVANG VIETNAM

Năm 2014, Hatthocvang Vietnam đã công bố Chính sách khách hàng và Hoàn thành thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương về hoạt động của website, các thủ tục pháp lý khác, Chính sáchTrách nhiệm xã hội của Hatthocvang Vietnam dựa trên bốn chữ căn bản "TÂM - TÍN - TÀI - TẦM". Với chính sách này, Hatthocvang Vietnam gửi đến các bên liên quan các cam kết về trách nhiệm của mình ở 5 nội dung trong định hướng Phát triển bền vững.

Hatthocvang Vietnam tin rằng chính sách này sẽ là mối liên hệ chặt chẽ giữa Hatthocvang Vietnam với các bên liên quan: cổ đông, người tiêu dùng, chính phủ, khách hàng, đối tác và cộng đồng. Chúng tôi mong đợi sự thấu hiểu, tôn trọng và chung tay trong việc mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội.

 

Download chính sách trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Hatthocvang Vietnam
Facebook Twitter Google+