Tìm kiếm bài viết

Những điều cần lưu ý khi úm gà

Những điều cần lưu ý khi úm gà

 Thứ Bảy - 28/07/2018 |  0 |  2

Úm Gà là giai đoạn quan trọng nhất ! Úm gà có tốt hay không quyết định rất lớn đến năng suất và tốc độ lớn của đàn gà về sau, dưới đây là bài viết tổng hợp cua hạt thóc vàng gửi đến quý bà con chăn nuôi một số kinh nghiệm về úm gà "  

Xem thêm