Gà giống khác

Trung tâm Bảo tồn & Phát triển Vật nuôi có Gen Quý hiếm - Hatthocvang Vietnam là địa chỉ uy tín chuyên Bảo tồn, Sản xuất, và Cung cấp các loại giống vật nuôi có gen quý, các loại sinh vật cảnh có giá trị cao đang ngày càng khẳn định vị thế chuyên môn và uy tín trên thị trường.

 

Với mục đích, hỗ trợ khách hàng, người chăn nuôi dễ tìm mua các sản phẩm vật dụng, thiết bị phục vụ công việc chăm sóc, thu dọn chuồng trại, nâng cao hiệu quả lao động trong chăn nuôi. Hatthocvang Vietnam hiện có cung cấp một số thiết bị vật dụng, phụ kiện chăn nuôi dưới đây:


Hiển thị sản phẩm theo
  


Thông tin đang chờ cập nhật